Stichting Neema

                      Beleidsplan 2012 - 2016


                                                                                                    
Stichting Neema                              E-mail:       neemakenia@hetnet.nl
Beethovenlaan 206                        Website:    www.stichting-neema.nl
5011 LM  Tilburg                             KvK:           180.80928
Nederland                                         Banknr:    
NL84INGB0004831048
Tel: 0031(0)13 4550295             RSIN:         8154.834              ANBI
Inleiding:

Stichting Neema is ontstaan uit een particulier initiatief van Matjas en Thea Bekkers die na een bezoek aan Kenia de armzalige toestand van met name de weeskinderen opvielen.
Dit resulteerde later in de oprichting van Stichting Neema op 6 december 2005 met tot doel hulp te bieden aan de weeskinderen van Kenia.

Na in eerste instantie een schooltje gesponsord te hebben bleek na de bouw van twee klasjes dat de contactpersoon in Kenia uit was op eigen gewin en werd de samenwerking gestopt.
Sinds december 2007 geeft Stichting Neema directe hulp aan Baraka Children’s Home in Kwale. Kwale is een zeer arm gebied met veel ongeletterdheid, werkloosheid en criminaliteit.

In dit kindertehuis wonen 15 getraumatiseerde kinderen, waarvan de meeste ouders gestorven zijn aan Aids. De kinderen zouden anders rond moeten zwerven.
De kinderen worden geselecteerd door Fatuma Hamisi Masito, die in Kwale al jaren opkomt voor de vrouwen en kinderen. Zij is ook de contactpersoon van Stichting Neema in Kenia.
Alleen de kinderen die nergens anders heen kunnen worden in Baraka geplaatst.

Bij Baraka horen 4 kinderen met HIV/AIDS, die wij via onze contactpersoon begeleid worden samen met hun eveneens zieke moeder. Ze worden door de samenleving als minderen behandeld.


Beleid:

Neema zorgt voor de kosten van de dagelijkse behoeften als voeding, veilige huisvesting, verzorging, begeleiding, kleding en medicijnen, maar vindt goed onderwijs ook zeer belangrijk.
We proberen aan elk kind een donor te koppelen die de schoolkosten betaalt.
De rapporten van de kinderen worden naar deze donors doorgestuurd.
Tevens wordt per kind gezocht naar donors voor de dagelijkse behoeften of een combinatie van beiden. De donors worden op de hoogte gehouden via een verslag van de werkbezoeken en indien nodig ook via nieuwsbrieven.

Het bestuur in Kwale bestaat alleen uit vrouwen, waarbij de kinderen op de eerste plaats komen. Neema koopt benodigdheden zoveel mogelijk in Kenia zelf.
Reparaties worden door de plaatselijke timmerman of andere vakman gemaakt.
Via vrienden, mondiale markten waar folders verspreid worden, voorlichting op scholen, internet en de eigen website willen we naamsbekendheid bevorderen.
Neema werkt kleinschalig en aan haalbare en zichtbare doelen.
Neema zorgt voor het op gang brengen van voorzieningen voor de zo belangrijke zelfredzaamheid.


Het streven is minimaal 3 bestuursleden te hebben.
Een bestuurslid moet zo mogelijk Kenia bezocht hebben of bereid te zijn dit alsnog te doen.
De mentaliteit in Kenia is dusdanig anders dat het moeilijk wordt indien men dat niet in kan schatten en men andere waarden niet begrijpt.
De bestuursleden krijgen in Nederland en Kenia geen vergoeding voor hun werk.
Leden van het bestuur van Neema  gaan, minimaal 1x per jaar op werkbezoek in het kindertehuis (op  eigen kosten). Het is nodig om alles te controleren en te kijken wat de werkelijke behoeften zijn.
Neema verlangt opgaaf van alle door haar betaalde uitgaven in Kenia.
Neema houdt de organisatiekosten zeer laag en heeft géén strijkstok.
Neema legt verantwoording af over bestede gelden.Werving van middelen:

Het werven van middelen gebeurt via persoonlijke gesprekken met eventuele sponsors en donors, en het enthousiasme van enkele donors die Neema daarbij steunen.
Enkele bedrijven, een sportfonds en particulieren geven giften.
Ook zijn er enkele particuliere kleine acties waar de door de Kenianen gemaakte spullen verkocht worden.
Neema probeert een reserve op te bouwen, omdat door uitval van donors of een onvoorziene situatie in Kenia de continuïteit gewaarborgd moet blijven voor de kinderen..

Bestuur:

Voorzitter:               C.P.M.Smulders
Secretaris:              T. A. J. Bekkers-Donders
Penningmeester:    M. J. J. G Bekkers
Bestuurslid:             J.Vorstenbosch

   Baraka Children's Home
Copyright © 2011by "friedel"  ·  All Rights reserved  ·
Image1
Welkom bij Stichting-Neema
Engels
Duits